Comunicat de presă ID 128886 – SOV Consulting, septembrie 2021

    SOV Consulting a finalizat în luna septembrie 2021 cursurile de competențe pentru a patra serie de cursanți în cadrul proiectului “Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  Astfel au fost finalizate cursurile de competențe sociale si civice, informatice și eficiență energetică…