Femeia antreprenor

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM (conform ghid consultativ 1 martie 2024)   1. Cine poate cere finanţare (ajutor financiar public nerambursabil / AFN) Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) Sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată,…