Sprijin pentru consolidarea poziției de piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, prin POC, acțiunea 4.1.1 (conform ghidului consultativ)

Cine poate cere finanțare IMM (inclusiv microîntreprinderile) active în sectoarele menționate la punctul 2.1, care au avut o scădere a cifrei de afaceri în 2020 față de 2019 de minim 5% și nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul 2019.   Pentru ce poate cere finanțare 2.1. Activitate (coduri CAEN) – Clasa…

Read more

Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, prin PNDR, submăsura 4.2 (conform ghidului final)

Cine poate cere finanţare P.F.A., I.I., I.F., S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A., grupuri și organizații de producători, cooperative agricole, societăți cooperative, de pe întreg teritoriul național. Pentru ce poate cere finanţare 2.1. Activități (coduri CAEN) Corespunzătoare procesării/marketingului produselor agricole. 2.2. Tipuri de investiţie 2.2.1. Înființare, extindere și/sau modernizare unități de procesare, inclusiv a componentelor de…

Read more

Finanțare pentru investiții în exploatații agricole, prin PNDR, submăsura 4.1 (conform ghidului consultativ)

        Cine poate cere finanţare Fermierii (P.F.A., I.I., I.F., , S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A., societatea comercială cu capital privat, grupuri de producători, cooperative agricole, societăți agricole, societăți cooperative agricole), institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile și unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol, composesoratele, obștile și alte…

Read more

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, prin PNDR, submăsura 6.4 (conform ghidului consultativ)

Cine poate cere finanţare Microîntreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate din spațiul rural (sediu și toate punctele de lucru) și fermieri sau membrii unor gosodării agricole (autorizați cu statut minim de PFA, cu sediu și toate punctele de lucru în rural) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin înființarea sau dezvoltarea unei…

Read more

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, prin PNDR, submăsura 6.2 (conform ghidului consultativ)

Cine poate cere finanţare Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiu rural (autorizați cu statut minim de PFA), micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiu rural (atât sediul social, cât și punctul/punctele de lucru; doar punctele de lucru aferente activităților agricole pot…

Read more