POC 411 BIS VINE CU O FINANTARE DE MAXIM 500.000 EURO pentru activitati din industriile agroalimentara si a constructiilor

POC 411 bis   — conform prevederilor ghidului final publicat în 16 septembrie 2022   Cine poate cere finanţare Pot solicita finanțare microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii (denumite în continuare IMM-uri), care îndeplinesc următoarele condiții: 1.1. Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2021. 1.2. Sunt înființați până…

O nouă finanțare de până la 1.500.000 euro pentru plantații pomicole!

Finanțare pentru investiții pomicole, prin PNDR, măsura 4.1a (conform ghidului consultativ)   Cine poate cere finanţare Fermierii (P.F.A., I.I., I.F., S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A., societatea comercială cu capital privat, grupuri și organizații de producători, cooperative agricole, societăți agricole, societăți cooperative agricole), institutele de cercetare – dezvoltare, inclusiv universități care au în subordine staţiuni de…

STARTUP NATION ACUM DOAR PENTRU DIASPORA

Start-up Nation – ROMANIA 2022   Cine poate cere finanţare prin Sov Consulting 1.1. Poate cere finanțare o IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie) înregistrată în baza L. 31/1990 sau 1/2005 ori în baza OUG 6/2011, care trebuie să: 1.1.1. Aibă asociat/asociați/acționar/acționari persoană fizică / persoane fizice, care s-a/s-au născut în România și are/au…

POC 411 cu finanțări pentru IMM de până la 500.000 euro!

POC 411   — conform prevederilor ghidului final publicat în 3 august 2022 — Denumire Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență. Cine poate cere finanţare Pot solicita finanțare microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, cu cifra de afaceri în anul 2019 de minim 100.000…

Startup Nation 2022

REZUMAT Start-up Nation – ROMANIA 2022                0. Denumire Programul pentru stimularea înființării întreprinderolor mici și mijlocii ”Start-up Nation ROMANIA”. Cine poate cere finanţare prin Sov Consulting 1.1. Poate cere finanțare o IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie) înregistrată în baza L. 31/1990 sau 1/2005 ori în baza…