Startup Nation 2022

REZUMAT Start-up Nation – ROMANIA 2022   Denumire Programul pentru stimularea înființării întreprinderolor mici și mijlocii ”Start-up Nation ROMANIA”. Cine poate cere finanţare 1.1. Poate cere finanțare o IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie) înregistrată în baza L. 31/1990 sau 1/2005 ori în baza OUG 6/2011, care trebuie să: 1.1.1. Aibă asociat/asociați/acționar/acționari persoană fizică…