Elaborarea planului de formare profesională și respectarea principiului egalității de șanse și de tratament între salariați.

Elaborarea planului de formare profesională și respectarea principiului egalității de șanse și de tratament între salariați     Egalitatea de tratament în privința salariaților are în vedere includerea fără discriminare în programul de formare profesională a tuturor salariaților care ocupă aceeași funcție, cu respectarea intervalului de timp prevăzut în Codul Muncii, respectiv o dată la doi sau…

Read more

COMUNICAT DE PRESĂ

  INVITAȚIE Seminar de informare Stimată doamnă/Stimate domn, Sov Consulting SRL, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat al proiectului POCU/726/6/12/135149 – „Promovare-implementare-colaborare – principiile formării profesionale continue aplicate la nivelul regiunii Nord-Vest”, avem plăcerea de a vă invita să participați la seminarul de informare a potențialilor beneficiari organizat în cadrul proiectului. Obiectivul seminarului este de…

Read more