Egalitatea de șanse și nediscriminarea

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINAREA PE PIAȚA MUNCII Uniunea Europeeană se bazează pe un anumit set de valori în ceea ce privește egalitatea de șanse, non-discriminarea și respectul vis-à-vis de demnitatea și drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor care apartin minoritaților. UE are competența necesară pentru a combate atât excluziunea socială cât și discriminarea, și să…