Comunicat de presă ID 128886 – SOV Consulting, septembrie 2021

SOV Consulting anunță finalizarea în luna septembrie 2021 a proiectului “Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Astfel au fost derulate cursuri de calificare în meseria de „Asfaltator”, precum si cursuri de competențe sociale si civice, informatice și eficiență energetică pentru 4 serii…